Projekt

Rekonstrukce autobusové zastávky, Talmberk

18.4.2016

Na základě předchozích velmi úspěšných realizací pro obecní zastupitelstvo jsme byli osloveni k provedení celkové rekonstrukce autobusové zastávky.

 

Byla provedena demolice původní zastávky a následně vystavěna na stejném půdorysu zastávka nová.

 

Jedná se o cihelnou omítanou stavbu se sedlovou střechou a krytinou, která je provedena z poplastovaného plechu. Okolí autobusové zastávky bylo vydlážděno betonovou dlažbou.