Projekt

Opěrná zeď, Český Šternberk

18.4.2016

V Českém Šternberku jsme provedli statické zajištění , gabionovou stěnou, erozí poškozeného svahu přímo pod stejnojmenným hradem.

 

Nejprve došlo k odtěžení sesuté zeminy, na štěrkový základ byly postaveny drátěné koše, které následně byly ručně vyskládány vhodným kamenivem dle projektu.

 

Následně byla vrchní část svahu zajištěna kokosovými rohožemi.