Rekonstrukce porodny selat, Dlouhá loučka

Na základě spolupráce s dodavatelem stájové technologie – společností Agrico s.r.o. byla provedena rekonstrukce stáje pro odchov selat. Bylo provedeno vybourání původní podlahy včetně kanalizace a provedení izolovaných kejdových jam, které odpovídají současným standardům pro chov selat.