Rekonstrukce hospodářského stavení na společenský sál se zázemím

Zhotovitel provedl celkovou rekonstrukci původního hospodářského objektu, který již nesloužil svému účelu, na společenský sál se sociálním zázemím a kuchyňkou. Při poměrně náročné sanaci objektu byla provedena injektáž obvodových stěn a následně provedení sanačních tepelně izolačních omítek. Dominantou sálu je otevřený krb. Na podlahu byla použita cihelná dlažba, která byla následně povrchově upravena. Na malém prostoru v zázemí bylo nutno uspořádat točité schodiště do podkroví objektu, kuchyň a sociální zázemí. Dále byla provedena fasáda objektu a úpravy okolí včetně dominantního dřevěného schodiště, které zajišťuje přístup do podkroví z venkovních prostor.