Projekční činnost

Pro oslovení naší firmy nemusíte mít hotový projekt. Stačí pouze myšlenka či nápad. Stavitelství MAAD s.r.o. Vám pomůže vaši ideu dopracovat do náležitostí projektové dokumentace pro ohlášení stavby či stavebního povolení.
Společnost v těchto případech spolupracuje s autorizovanými architekty či inženýry, kteří se zabývají komplexně projektovými pracemi.

Stavitelství MAAD s.r.o. je schopno zajistit odpovídající kompletní projekt.

Od zákazníka často postačí pouze myšlenka, náčrtek či prostor, který si přeje stavebně či jinak upravit.

V případě rekonstrukce dojde po dohodě mezi zákazníkem a vybraným projektantem k zaměření prostoru a následně konzultaci a vytvoření variant možných řešení dané rekonstrukce. Takto vypracovaný záměr je dále zpracováván až do fáze projektu pro stavební povolení či provedení stavby. V případě novostavby či stavby na zelené louce Vám zpracujeme studii spolu s vizualizací a následně po odsouhlasení zpracujeme projekt opět do fáze projektové dokumentace pro ohlášení stavby či stavebního povolení.

V obou případech, rekonstrukce i novostavby, Vám naše společnost vypracuje cenovou nabídku na provedení stavby, nebo položkový rozpočet s výkazem výměr pro výběr dodavatele.

V celé etapě projektové přípravy naši spolupracovníci komunikují s Vámi, jako zákazníky, aby co nejpřesněji vystihli Vaše potřeby a přání. Tyto požadavky následně zpracovali do Vašeho projektu.

Postup v případě rekostrukce

 • Zákazník si přinese vlastní náčrtek či vizualizaci
 • Projektant provede zaměření prostor, vytvoří výkresy současného stavu návrh dle přání zákazníka
 • Po odsouhlasení jsou výkresy zpracovány ve stavu pro podání na příslušný stavební úřad – pokud je to potřeba
 • Je zpracován výkaz výměr s cenovou nabídku pro provedení realizace
 • Po odsouhlasení dochází k podpisu smlouvy o dílo a samotné realizaci projektu

Postup v případě novostavby

 • Zákazník přinese vlastní vizualizaci či sen jak má budoucí stavba vypadat
 • Projektant zpracuje prvotní studii stavby spolu s vizualizací stavby
 • Po odsouhlasení zákazníkem jsou dopracovány detaily a výkresy do fáze pro ohlášení stavby či stavebního povolení
 • Samozřejmostí je provedení inženýrské činnosti v případě požadavku zákazníka, viz sekce inženýrská činnost
 • Je zpracován výkaz výměr a cenová nabídka pro provedení prací
 • V případě, že nedojde k dohodě o realizaci díla je společnost schopna zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby – viz inženýrská činnost

V případě realizace stavebních prací společností MAAD s.r.o. neplatí zákazník žádné projektové práce.