Přístavba veterinární kliniky AA-VET

 

Pro veterinární kliniku AA-Vet jsme zrealizovali nejprve rekonstrukci recepce s čekárnou. Na základě dobře odvedené práce jsme byli vyzváni k realizaci přístavby operačního sálu s přípravnou a místností CT.

Jedná se o obdélníkovou přístavbu ke stávajícím prostorám. Konstrukčně se jedná o cihelnou přístavbu se skládaným stropem. Okna jsou plastová, v prostorách CT byly provedeny baritové omítky. Naše společnost byla generálním dodavatelem celé přístavby. Dodávku technologií si zajišťoval investor.