Opěrná zeď, Český Šternberk

 

V Českém Šternberku jsme provedli statické zajištění , gabionovou stěnou, erozí poškozeného svahu přímo pod stejnojmenným hradem. Nejprve došlo k odtěžení sesuté zeminy, na štěrkový základ byly postaveny drátěné koše, které následně byly ručně vyskládány vhodným kamenivem dle projektu. Následně byla vrchní část svahu zajištěna kokosovými rohožemi.