Inženýrská činnost

Naše společnost spolupracuje s odborníky, kteří zajišťují kompletní inženýrskou činnost pro připravované projekty v rámci stavitelství MAAD s.r.o., ale i pro projekty na kterých se společnost nijak nepodílí. Inženýrská činnost spočívá především v:

Zajištění a přípravě projektové dokumentace pro stavební řízení i pro realizaci samotné stavby

Zajištění stanovisek jednotlivých dotčených orgánů ve stavebním řízení

Zajištění stavebního povolení či ohlášky stavby

Zajištění kolaudačního rozhodnutí případně užívání stavby

Zajištění  technického dozoru stavby,tuto činnost zajišťuje Ing. Roman Štika a Adolf Šilhavý, autorizovaný technik pro pozemní stavby. Mezi nejvýznamější zákazníky patří Zdeněk Sternberk s.r.o, Benediktinské opatství Panny Marie a Sv. Jeronýma v Emauzích.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat pro bližší informace na našem telefonním čísle, emailu. Rádi připravíme řešení přímo pro váš projekt.